. about us

ARCHITECT x FARM = NANUANCHUN

“นานวนจันทร์” เป็น “ที่นา” ของ ตานวน และยายจันทร์ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกถากถางให้เป็นพื้นที่ทำกิน ปลูกผัก ปลูกข้าว และเป็นแหล่งผลิตอาหารจากธรรมชาติ หล่อเลี้ยงปากท้องของคนในครอบครัว เป็นต้นทุนที่ส่งต่อมายังรุ่นลูก และรุ่นหลาน ซึ่งหลานเป็น ‘สถาปนิก’ ที่โตมากับการเลี้ยงดูของตายาย และใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติตั้งแต่เด็กจนโต จึงเล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนา ที่นาผืนนี้ ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขต่างๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ การงาน การเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

ในสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ การได้กลับมาทำนานวนจันทร์ ทำให้ผมมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น ตากับยายเคยบอกไว้ว่า “อยู่บ้านเรา ถึงไม่มีเงิน แต่เราก็ยังมีข้าวกิน” ประโยคดังกล่าว ช่วยสร้างความอบอุ่นใจให้ผมได้เป็นอย่างดี และมันได้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้ว

HOMEGROWN

“กลับมาเติบโตที่บ้านเรา”

หลังจากที่ได้ฝึกงาน และทำงานในกรุงเทพฯ เพียงไม่นาน ทำให้เกิดความคิดถึงบ้าน คิดถึงกับข้าวที่แม่ทำ คิดถึงบรรยากาศธรรมชาติทุ่งนา และพื้นที่เปิดโล่ง จึงเกิดการตั้งคำถามว่า “เราสามารถทำงานไปพร้อมๆ กับการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เราอยากอยู่ได้หรือไม่” …ซึ่งแถวบ้านผม ( จ.กาฬสินธุ์ ) แทบจะไม่มีงานออกแบบให้ทำเลย ผมจึงต้องเริ่มทำอะไรซักอย่างกับมัน ถ้าหากผมไม่เป็นคนริเริ่ม ก็คงไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นที่บ้าน จึงตัดสินใจกลับบ้านโดยตั้งเป้าหมายว่าผมจะเติบโตที่นี่แหละ! 

“สำรวจเงื่อนไข และต้นทุนในชีวิต”

ผมมีพื้นที่นาโล่งๆ 1 ผืน ที่อยู่หลังบ้าน ซึ่งตากับยายเป็นคนถากถางไว้ ผมมีชุดความรู้ที่ติดตัวมาจากการเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีความสนใจในเรื่องของธรรมชาติ การกิน การอยู่อาศัย ผมจึงเริ่มแนวคิด “การปลูกบ้าน” คือการสร้างบ้านตามเงื่อนไขของชีวิต ให้บ้านเติบโตไปพร้อมๆ กับเรา โดยใช้เงินก้อนแรกในการทำโครงสร้าง และถ้ามีรายได้เพิ่มก็ค่อยๆ ต่อเติมไปจนเป็นบ้านที่สามารถเข้าอยู่ได้ อาจจะใช้เวลานานหลายปี แต่มันก็เป็นแรงผลักดันให้เราทำงาน และเป็นบ้านที่เราได้มีความสัมพันกับมันจริงๆ ไม่ใช่เป็นเพียงอาคารที่อยู่อาศัย

ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร และการกินอยู่ที่ดี(Health & wellness ) กำลังถูกนำมาออกเป็นระบบให้ทุกคนสามารถจับต้องได้ เพื่อเข้าถึงความมั่นคงทางอาหาร และสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ให้ตัวเองและคนที่เรารักโดยมีการออกแบบที่ดี จึงถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่ามาก เพราะในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจึงอยากใช้ความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่ บูรณาการเพื่อให้บริการออกแบบระบบนิเวศ สำหรับคนที่ต้องการสร้างพื้นที่เพื่ออนาคตที่ยังยืนของตัวเอง